`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Szkolne Koło Caritas 113 w Starym Goniwilku