`

Wielka Tajemnica Wiary

Intencje mszalne 26 października do 01 listopada 2020r.

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

 26 października do 01 listopada 2020r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek
26 października  2020r.

7:00

+Karola Skwarka – ZWP Paweł kolega z pracy

xMCh

7:00

+Karola Skwarka – ZWP Bożena i Zbigniew Skwarek

xPrał.

7:00

+Mariannę i Szczepana Błaszczyków 26gr. (poza parafią)

xGP

7:00

+Tadeusz Siwiński – Koleżanki żony zmarłego

xEF

7:30

+Jana Bieleckiego – ZWP Zakład Stolarski Pawła Skwarka

xPrał.

7:30

+Stanisława Ferst – of. córki Alicja i Elżbieta z rodzinami

xŁS

18:00

+Wacława Walaszka 26 gr.

xLM

18:00

+Gabrielę, Stanisława, Kazimierza, Mariannę, Jerzego Głowienka, Zofię i Jana Majek, Jadwigę i Tadeusza Kapczyńskich

xAB

18:00

+Stanisława Siwka – zm. zr. Kędziorków (poza parafią)

xStefan

Wtorek

27  października  2020r.

7:00

+Karola Skwarka – ZWP kolega z Dęblina

xŁS

7:00

+Janinę Kocielnik – ZWP KŻR z Huty Żelechowskiej

xPrał.

7:00

+Tadeusza Paczek i jego Rodziców i Rodzeństwo (poza parafią)

xPrzem

7:00

+Mariannę i Szczepana Błaszczyków 27gr. (poza parafią)

xGP

7:30

+Zdzisława Tchórzewskiego – ZWP Celej Michał z Rodziną

xMCh

7:30

+Włodzimierza Kuchnio – ZWP Majek Leokadia z Rodziną

xEF

18:00

Dz-bł w int. Magdaleny i Andrzeja z okazji 10r. ślubu.

xAB

18:00

+Wacława Walaszka 27gr.

xLM

18:00

+Tadusza Siwińskiego – zam. Rodz. Siwińskich z Sobień Jezior

xPrał.

18:00

+Mariannę Dzadz – zam. Zenon Zalech z Rodziną (poza parafią)

xStefan

Środa
28 października  2020r.

7:00

+Mariannę i Polikarpa Śledź

xŁS

7:00

+Barbarę Sergiel – ZWP Lucyna i Tadeusz Sergiel

xPrał.

7:00

+Mariannę i Szczepana Błaszczyków 28 gr. (poza parafią)

xGP

7:30

+Zdzisława Tchórzewskiego -  ZWP rodzina Segielów

xLM

7:30

+Włodzimierza Kuchnio -ZWP  Jadwiga Szczeblewska z rodziną

xEF

7:30

+Stanisława Bryzka – ZWP rodzina Pietryków (poza parafią)

xMirek

18:00

+Jana Karasia – 30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xMCh

18:00

+Bolesława 24r., Genowefę, Józefa, Marcjannę, Jana, Józefę zm. zr. Michałów i Marciszków

xAB

18:00

+Wacława Walaszka 28 gr.

xPrał.

18:00

+Mariannę Dzadz - zam. Córka Marzena (poza parafią)

xStefan

18:00

+Tadeusza Siwińskiego – ZWP zam. Rodz. Pieniaków (poza parafią)

xPrzem

Czwartek

29 października 2020r.

7:00

+Wacława Prządkę 5r.

xMCh

7:00

Dz-bł w intencji Mariana z prośbą o zdrowie, Boże bł, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Niego i całej rodziny

xEF

7:00

Dz-bł w int. Małżonków Izabeli i Łukasza z prośbą p Boże bł. dla Nich oraz dzieci Dominiki, Jakuba i Marcina

xPrał.

7:00

+Mariannę i Szczepana Błaszczyków 29gr. (poza parafią)

xGP

7:00

Dz-bł w int. Władysławy Błażejczyk z prośbą o Boże bł. i opiekę MB Nieustającej Pomocy (poza parafią)

xPrzem

7:30

+Czesława Dziubaka 2r., Bronisława, Stanisławy, Anety, Edwarda, Pawła Dziubaka, Anielę, Stanisława, Zbigniewa, Tadeusza zm zr. Wysokińskich i Miechowieckich i zm. z Woli Żelechowskiej

xŁS

7:30

+Zdzisława Tchórzewskiego – ZWP Rodzina Celejów

xPrał.

18:00

+Wacława Walaszka 29gr.

xAB

18:00

Dz-bł w 50-tą rocznicę urodzin Dariusza Kiliszka o Boże bł.  i opiekę MB dla Jubilata i Jego Rodziny

xLM

18:00

+Jana Sobiecha – zam. Rodz. Grzybów i Osmańskich (poza parafią)

xStefan

Piątek
30 października 2020r.

7:00

+Andrzeja Iwańca - ZWP Córka Paulina

xŁS

7:00

+Edwarda, Jana, Stanisławę, Krystynę, Barbarę

xEF

7:00

+Mariannę i Szczepana Błaszczyków 30gr. (poza parafią) (zakończenie)

xGP

7:30

+Włodzimierza Kuchnio - ZWP Rodzina Stępniaków

xMCh

7:30

+Kazimierę i Eugeniusza Pieńkosów

xPrał.

7:30

+Stanisława Bryzka – ZWP od rodziny Trzmielów (poza parafią)

xPrzem

18:00

+Włodzimierza Kuchnio – ZWP Córka Małgorzata z Rodziną

xAB

18:00

+Helenę, Piotra, Tadeusza, Genowefę, Henryka zm. zr. Ługowskich, Filipków i Ragusów

xPrał.

18:00

+Wacława Walaszka 30 gr. (zakończenie)

xLM

18:00

+Kazimierę Ragus - zam. Córka Teresa z Rodziną (poza parafią)

xStefan

18:00

+Tadeusz Siwiński – zam. Elżbieta i Roman Grudzińscy (poza parafią)

xMirek

Sobota
 31 października .2020r

7:00

+Bronisława Dziubaka 38r., Stanisławę, Anetę, Edwarda, Pawła, Franciszka, Mariannę, Oliwię Miszkurkę zm. zr. Dziubaków

xŁS

7:00

+Genowefę 32r, Jana Włodarczyków, Krzysztofa Bichtę

xMCh

7:00

+Stanisława Lecha – zam. Siostra z Rodziną (poza parafią)

xGP

7:00

+Zuzannę i Wacława Kulińskich

xPrał

7:30

+Kazimierz Kozłowski - 30-ty dzień – of. uczestników pogrzebu

xEF

7:30

+Stanisława Dziubaka

xPrał

18:00

+Tadeusza i Wacławę Lechnio, Apolonię i Bronisława zm. zr. Lechnio, Helenę i Władysława Miszkurków, Stanisławę i Wacława Gałązków

xLM

18:00

+Mariana Głaska 33r.  i Tadeusza zm. zr. Głasków

xAB

Niedziela
   01 listopada 2020r.

7:00

+Zbigniewa Jakubca – 1gr.

xLM

7:00

+Stanisława, Zofię, Józefa, Marię, Wacława, Mariannę, Jana zm. zr. Gradusów, Helenę i Jana Zegadłów

xPrał.

8:45

+Sewerynę i Stanisława, Mariannę, Józefa, Helenę, Michała i zm. z Rodziny

xAB

8:45

+Jadwigę Skwarek – of. Synowie

xPrał.

8:45

+Wacława Stępniaka -30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xGP

10:00

+Krzysztofa Szczeblewskiego 15r, Tadeusza Wojdata, Mariannę i Kazimierza Szczeblewskich

xEF

10:00

+Janinę Skwarek 1gr.

xGP

11:30

Za parafian

xŁS

13:00

Na Cmentarzu - za zmarłych spoczywających na naszym Cmentarzu

xEF

18:00

+Sylwestra Boreczka i Mieczysława Muchę

xŁS