`

Wielka Tajemnica Wiary

Intencje mszalne 22-28 maja 2023r.

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie 22-28 maja 2023r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek
22 maja 2023r.

 7:00

+Marcina Bogusza wsz. zm. zr. Chmielewskich i Boguszów

xEF

7:00

+Patryka (z racji urodzin) (poza parafią)

xStefan

7:00

O powrót do zdrowia dla Genowefy (poza parafią)

xTadeusz

7:00

O cofnięcie choroby i powrót do zdrowia dla Agaty – of. Rodzina z narzeczonym

xPrzemysław

7:30

+Halinę Dobrzyńską – of. Rodz. Dudzików

xŁS

7:30

+Jana Kiliszka – ZWP of. Rodz. Kiliszków z Dziećmi

xPrał.

18:00

+Arkadiusza Belkę – of. Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Firmy „Ekolider”

xMR

18:00

+Ludwika Czub – of. Córka Agnieszka z Dziećmi

xPrał.

18:00

+Bogdana Czerskiego 1r. (poza parafią)

xZbigniew

18:00

Jadanowska

xPrzemek

18:00

+Ewę Prządka  22gr.of. Pracownicy Zakładu Stolarskiego Pawła Skwarka (poza parafią)

xJanusz

18:00

+Eugeniusza Mroczka 6 gr. – of. Paulina Ragus-Rydzewska z Mężem i Dziećmi(poza parafią)

o.Ryszard

18:00

+Stanisława Barylskiego 22 gr. (poza parafią)

xGP

Wtorek
23 maja 2023r.

7:00

+Zygmunta Zawadzkiego 2r., Pawła Gałkowskiego, Stefanię i Stanisława Soszków, Aleksandra i Barbarę Zawadzkich

xŁS

7:00

+Ewę Prządka  23gr.of. znajomi syna Jakuba  (poza parafią)

xJanusz

7:30

 

xMR

7:30

+Andrzeja Grzegrzółkę – of. Syn Rafał z Żoną

xPrał.

7:30

+Zenona Lisa – of. Siostrzenica Aneta z Rodziną (poza parafią)

xPrzemek

18:00

+Henrykę Kowalską – of. KŻR z Sokolnik

xEF

18:00

+Arkadiusza Belkę – of. Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z firmy EKOLIDER

xPrał.

18:00

+Jana Woźniaka – of. Pracownicy Szkoły Podst. w Żelechowie (poza parafią)

xStefan

18:00

+Tomasza Wroniewicza – of. Rodzina Zduńczyków i Słyków (poza parafią)

xZbigniew

18:00

+Eugeniusza Mroczka 7 gr. – of. Bartłomiej Ragus z narzeczoną (poza parafią)

o.Ryszard

18:00

+Stanisława Barylskiego 23 gr. (poza parafią)

xGP

Środa
24 maja 2023r.

7:00

+Irenę Wawer – of. KŻR z Borucichy Zelatorki Aliny Kiliszek

xMR

7:00

+Krystynę Majek – of. PZC  w Żelechowie

xPrał.

7:00

+Ewę Prządka  24gr.of. Znajomi syna Jakuba (poza parafią)

xJanusz

7:00

+Genowefę i Jana Dudzików, Bolesława Głowienkę – of. Rodzina (poza parafią)

xZbigniew

7:30

+Roberta Różeckiego – of. Rodz., Ragusów z dziećmi

xEF

7:30

+Zenona Lisa – of. Siostrzenica Justyna z Rodziną (poza  parafią)

xStefan

7:30

+Leokadię Majek – of. Sąsiedzi (poza parafią)

xPrzemek

18:00

+Arkadiusza Belkę – of. Sąsiedzi – Rodz. Szlendaków

xŁS

18:00

+Ludwika Czub – of. Firma MAT-USB Samorządki

xPrał.

18:00

+Eugeniusza Mroczka 8 gr. – of. Wojciech Ragus z Żoną i Dziećmi(poza parafią)

o.Ryszard

18:00

+Stanisława Barylskiego 24 gr. (poza parafią)

xGP

  Czwartek
25 maja 2023r. 

7:00

+Macieja Króla – 30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xMR

7:00

+Agatę Krawczyk – of. Błażejczyk Dawid

xPrał.

7:00

+Ewę Prządka  25gr.of. znajomi syna Jakuba (poza parafią)

xJanusz

7:00

+Zenona Lisa – of. Chrześnica Ewelina z Rodziną (poza parafią)

xPrzemek

7:30

+Andrzeja Grzegrzółkę – of. Rodz. Chmiel z Dworni

xEF

18:00

+Mirosława Pietrzaka 14r. zm. zr. Pietrzaków, Kieliszków, Kuźmów, Wiśniewskich i Chorzyńskich

xŁS

18:00

+Teresę Bytniewską – of. Rodz. Mlonków, Ornat i Pietryka

xPrał.

18:00

+Agatę Krawczyk – of. Pracownicy Piekarni Warowny (poza parafią)

xStefan

18:00

+Mirosława Grzyba 11r., Hannę, Kazimierza zm. zr. Grzybów, Roberta Majewskiego (poza parafią)

xZbigniew

18:00

+Eugeniusza Mroczka 9 gr. – of. Pracownicy Waryński „ORION” S.P. z.o.o. (poza parafią)

o.Ryszard

18:00

+Stanisława Barylskiego 25 gr. (poza parafią)

xGP

 Piątek  
26 maja 2023r

 

7:00

O Boże bł., dar Ducha Świętego i opiekę MB  i zdrowie dla Haliny Basak z okazji Dnia Matki

xMR

7:00

+Józefa, Mariannę, Józefa, Eugeniusza, Genowefę, Henrykę, Reginę, Ryszarda wsz. zm. zr. Krawczyków

xPrał.

7:00

+Zenona Lisa – of. KRK z Wygranki (poza parafią)

xPrzemek

7:30

+Mariannę 5r., Szczepana, Ryszarda, Jana, Stefanię, Zofię, Franciszka zr. Błaszczyków i Szewczyków, Wiktorię i Jana, Mariannę i Józefa zr. Piekutów i Błaszczyków

xŁS

7:30

+Ewę Prządka 26 gr. – of. Rodz. Mazurków i Trojanowskich (poza parafią)

xJanusz

18:00

+Jana Władzińskiego – 30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xEF

18:00

+Mariannę Celej (z okazji Dnia Matki)

xPrał.

18:00

+Ewę Prządka – of siostra Jolanta z Mężem (poza parafią)

xStefan

18:00

Mikusek

xZbigniew

18:00

+Eugeniusza Mroczka 10 gr. – of. Halina i Zdzisław Talarek z Rodziną (poza parafią)

o.Ryszard

18:00

+Stanisława Barylskiego 26 gr. (poza parafią)

xGP

    Sobota
27 maja 2023r.

7:00

+Roberta Różeckiego – of. Koleżanki z pracy Agnieszki

xMR

7:00

+Ewę Prządka 27gr. – of. Krystyna i Mirosław Gryczkowie (poza parafią)

xJanusz

7:30

O Boże bł. i potrzebne łaski w życiu oraz dar potomstwa dla Katarzyny i Pawła

xŁS

7:30

+Mariana, Wandę, Piotra, Mariannę, Ryszarda wsz. zm. zr. Matuszewskich i Gugałów

xPrał.

7:30

+Zenona Lisa – of. Chrześniak Patryk z narzeczoną (poza parafią)

xStefan

7:30

+Stanisława Barylskiego 27 gr. (poza parafią)

xGP

16:00

Śl. Karolina i Hubert

xMCh

17:00

Śl. Paulina i Konrad

xEF

18:00

+Bogumiłę Prządkę – of. Pracownicy MGOK i Biblioteki Publicznej w Żelechowie

xMR

18:00

+Henrykę Mucha – of. Dzieci

xPrał.

18:00

+Stanisława Liniewicza – of. Rodz. Lesiszów (poza parafią)

xZbigniew

18:00

+Janinę i Hieronima Skwarków i ich Rodziców (poza parafią)

xPrzemek

18:00

+Eugeniusza Mroczka 11gr. – ZWP of. Teresa Bany (poza parafią)

o.Ryszard

  Zesłanie Ducha Świętego
   28 maja 2023 r.

7:00

+Władysławę 20r., Konstantego, Kazimierza, Władysława, Jana, Edwarda, Barbarę, Jadwigę wsz. zm. zr. Polaków, Kaniów i Cabajów

xŁS

9:00

+Stanisława Barylskiego 28gr.

xGP

9:00

+Kazimierza 3r, Jana, Janinę, Krzysztofa wsz. zm. zr. Kowalczyków, Eugeniusza Błażejczyka 17r.

xPrał.

9:00

Dz-bł w int. Natalii Boryń w 18r. urodzin z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski i opiekę MB w dorosłym życiu (poza parafią)

xTadeusz

9:00

+Adama Bober 22r., Honoratę i Ignacego Bober, Bronisławę i Mieczysława Trzasków (poza parafią)

xStefan

9:00

+Ewę Prządka 28gr.  – of. Teściowa (poza parafią)

xJanusz

10:30

I Rocznica Komunii Świętej – w intencji Dzieci i ich Rodzin

xEF

10:30

Dz. z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB w int. Dzieci: Katarzyny, Michała, Ewy, Łukasza, Agaty, Adama, Marty, Marcina oraz wszystkich Wnuków z okazji Dnia Dziecka (poza parafią)

xPrzemek

10:30

+Konrada Brycha – of. Wujek Artur z Rodziną (poza parafią)

xZbigniew

12:00

Za Parafian - chrzty

xEF

12:00

W int. mieszkańców Żelechowa, Letniska, Huty Żelechowskiej, Jarczewa Kol. i Majątku, Zakrzówka, Kotłówki, Łomnicy, Woli Żelechowskiej, Janówka, Huty Zadybskiej, Nowego Goniwilka i Kębłowa, Borucichy i Budzisk  z racji poświęcenia pól, o Boże bł. w życiu i pracy

xPrał.

12:00

+Dariusza Zająca 13r., Kazimierza Walendę, Franciszka Paciorka zm. zr. Zająców, Walendów i Paciorków

xGP

18:00

Dziubak

xŁS

18:00

+Eugeniusza Mroczka 12gr. – of. Justyna i Tomasz Pieńkosz z Rodziną (poza parafią)

o.Ryszard