`

Wielka Tajemnica Wiary

Strażnicy Kościoła

Spotkania Strażników Kościoła odbywają sie raz miesiącu zawsze 23 dnia miesiąca. Zapraszamy do tej wspólnoty mężczyzn, aby będąc wsparci Męczennikami z Pratulina odważnie dawali świadectwo o Chrystusie, który żyje i działa w Kościele.