`

Wielka Tajemnica Wiary

Rada Ekonomiczna

Z nominacji ks. Proboszcz
Z wyboru:
Beata Białach
Krzysztof Dziubak
Stanisław Głowienka
Witold Mucha
Regina Żywek
Zdzisław Piątek
Monika Kowalczyk