`

Wielka Tajemnica Wiary

NOWI MINISTRANCI W PARAFII 22.11.2020

22 listopada 2020 roku w czasie Mszy Św. o godzinie 10.00 ks. Proboszcz przyjął do grona ministrantów 14 nowych braci.

Jako wspólnota parafialna cieszy nas, że chłopcy są chętni, bo przy ołtarzu sporo mogą się nauczyć i innych zbliżać do Pana Boga. To także zasługa ich rodziców, którzy ich w tym wspierają, zachęcają i przyprowadzają na zbiórki. Dziękujemy Wam kochani Rodzice.

Kandydaci przygotowywali się do swojej nowej posługi przez ostatni rok pod okiem ks. opiekuna. Pomagali w tym ceremoniarze i starsi lektorzy,  którzy prowadzili część praktyczną zajęć z ministrantami.

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.