`

Wielka Tajemnica Wiary

Rada Duszpasterska

Z nominacji
Ks. Proboszcz i księża Wikariusze, Organista, Kościelny, s. Dawida oraz Dekanalna Zelatorka Kół Różańcowych Beata Skwarek i Koordynatorka Dzieł Miłosierdzia w Parafii i Katechetka Agnieszka Barszcz, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Z wyboru:
Waldemar Szczepański
Ryszard Włodarczyk
Agnieszka Dudzik
Karolina Kucharczyk
Stanisław Dziubak