`

Wielka Tajemnica Wiary

Aniołki Maryi - Schola Dziecięca

OPIEKUN SCHOLI : SIOSTRA ŁUCJA TUROS

Schola dziecięca "Aniołki Maryi" swoim śpiewem ubogaca liturgię Mszy św. niedzielnych dla dzieci o godz. 11:30. Członkami dziecięcej scholi są uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej,  a opiekunem s. Łucja Turos. Dzieci spotykają się na próbach w soboty o godz. 12:00, by zapoznać się z tekstami i melodią pieśni, a w niedzielę uwielbić Boga pięknym śpiewem i pomóc zgromadzonym na liturgii w modlitwie.  W ten sposób dzieci rozwijają swoje talenty wokalne, poszerzają znajomość pieśni i piosenek religijnych, szczególnie związanych z rokiem liturgicznym. Przynależność do scholi ma też walory wychowawcze, tj. formowanie i utrwalanie postaw chrześcijańskich,  wdrażanie do świadomego i głębszego przeżywania liturgii Mszy św i nabożeństw, czy formowanie postawy otwartości na innych. Dzięki tym spotkaniom dzieci umacniają więź przyjaźni z Jezusem i kształtują umiejętność współpracy z innymi, jak również  integrują się z parafią. Schola "Aniołki Maryi" chętnie włącza się w oprawę muzyczną okolicznościowych inscenizacji czy programów słowno- muzycznych.