`

Wielka Tajemnica Wiary

Sakrament Bierzmowania

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Najbliższy termin udzielenia sakramentu bierzmowania w naszej parafii: 19 czerwca 2023 r.

 

Przygotowanie do bierzmowania trwa 2 lata (7 i 8 klasa szkoły podstawowej). Duszpasterze we współpracy z katechetami realizują program według wytycznych Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.

W każdym miesiącu głoszona jest katecheza formacyjna dla rodziców i młodzieży, której kontynuacją jest „Echo Słowa”, przeprowadzone w mniejszych grupach, w oddziałach klasowych. Rodzice również są zobowiązani do przeprowadzenia spotkania w gronie rodzinnym według schematu określonego podczas katechezy formacyjnej. O terminach spotkań w kościele rodzice i młodzież są informowani za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych. Terminy spotkań indywidualnych wyznaczają katecheci. Oprócz formacji intelektualnej kandydaci do bierzmowania korzystają z formacji duchowej dzięki wspólnym celebracjom, praktyce częstej spowiedzi i Komunii Świętej. Duże znaczenie ma świadectwo wiary i błogosławieństwo rodziców.

Dziewięć dni przed bierzmowanie kandydaci są zobowiązani do uczestnictwa w nowennie, podczas której modlą się o dary Ducha Świętego. Dzień bierzmowania jest wielkim świętem dla całej rodziny. Kandydatom towarzyszą świadkowie. Dla podkreślenia ciągłości pomiędzy sakramentem chrztu i bierzmowania istnieje zwyczaj, aby do tej funkcji zaprosić rodziców chrzestnych (koniecznym warunkiem jest stan łaski uświęcającej).

 

Dzięki bierzmowaniu możemy doświadczyć umocnienia wiary, którą dalej należy odważnie wyznawać, bronić i według niej żyć!

 

Uwaga:
Zachęcamy do skorzystania z treści katechizmu przygotowanego dla kandydatów do bierzmowania. Zakładkę znajdziemy poniżej po prawej stronie. POWODZENIA!