`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Sakrament Bierzmowania

Odpowiedzialny: Ks. Tadeusz Olędzki

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie Pisma św., prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.
4. Zaangażowanie czynne w życie wspólnoty parafialnej.

Przygotowanie:
Odbywa się w przy Parafii.

Świadek bierzmowania:
Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
• miał ukończony 16 rok życia
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadził życie zgodne z wiarą
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego

 

 

 

Dane osobowe kandydata do sakramentu bierzmowania parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

Nazwisko.................................................................

Imię........................................................................

Klasa/Szkoła..........................................................

Adres zamieszkania......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia...................................................................................................

Telefon.........................................

Parafia chrztu ................................................................................................................

Jeżeli chrzest odbył się w innej parafii metryka chrztu doniesiona do katechety  w ciągu dwóch miesięcy

Niniejszym zobowiązuję się podjąć duchowe i intelektualne przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Zobowiązuję się systematycznie uczestniczyć w niedzielnej i światecznej Mszy świętej, katechizacji szkolnej raz w miesiącu przystępować do spowiedzi, uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych, oraz modlić się przynajmniej pacierzem (hymnem do Ducha Świętego,  o dary Ducha Świetego i na różańcu).

Tak mi dopomóż Bóg.


Podpis kandydata do bierzmowania  i data

..............................................................

 

Bierzmowanie 08 października 2017r. podczas Mszy św. o godz. 13.00