`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 17. do 23. grudnia 2018r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

 17. grudnia

 

9:00

+ Stefanię, Jana i Alicję zm. z rodz. Cegiełków.

xAB

9:00

+ Mariana Olechowskiego - greg. 16 (poza parafią).

xGP

11:00

+ Janinę i Jana Sochackich (r.) - of. syn Tadeusz.

xPrał.

11:00

+ Wandę (20r.), Ignacego, Danutę, Stanisława zm. z rodz. Kamolów i Jończyków.

xMCh

12:30

Pogrzeb: +Edward Wawer

xLM

14:00

+ Tadeusza, Genowefę, Edwarda, Wiesława zm. z rodz. Miszkurków, Mariana i Janinę zm. z rodz. Latuszków.

xRP

14:00

+ Wiesława Antolaka (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xMCh

16:30

+ Witolda Majsterka - 17 greg.

xEF

16:30

+ Ryszarda Bany - ZWP of. sąsiedzi z bl. nr 11.

xPrał.

18:30

+ Sylwestra Boreczka - ZWP of. pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

xRP

18:30

+ Zofię i Zdzisława Szczeblewskich - of. córka Elżbieta.

xLM

Wtorek

18. grudnia 

9:00

+ Stanisławę Baranowską - ZWP of. rodz. Zaczków.

xMCh

9:00

+ Mariana Olechowskiego - greg. 17 (poza parafią).

xGP

11:00

+ Walentego Polaka - ZWP of. kuzynka Alfreda z rodz.

xRP

11:00

+ Krzysztofa Kotowskiego (30 dzień) - of. uczest. pogrzebu.

xEF

14:00

+ Henryka Deresa (8r.).

xLM

14:00

+ Mariana, Władysława i Janinę Majków - of. córka Kazimiera.

xAB

16:30

+ Witolda Majsterka - 18 greg.

xRP

16:30

+ Ryszarda Bany - ZWP of. Matylda Surmacz z rodz.

xPrał.

18:30

+ Sylwestra Boreczka - ZWP of. siostra Joanna z rodz.

xLM

18:30

+ Genowefę Bernacką - ZWP of. synowa Krystyna z rodz.

xPrał.

Środa
19. grudnia   

9:00

+ Eugenię Kiliszek.

xLM

9:00

+ Mariana Olechowskiego - greg. 18 (poza parafią).

xGP

11:00

+ Walentego Polaka - ZWP of. kuzynka.

xRP

11:00

+ Marię Czubek (30 dzień) - of. uczest. pogrzebu.

xPrał.

14:00

+ Walentego Polaka - ZWP of. rodz. Przeworskich.

xGM

14:00

+ Stefanię Drozd (30 dzień) - of. uczest. pogrzebu.

xAB

16:30

+ Witolda Majsterka - 19 greg.

xMCh

16:30

+ Henryka (11r.), Mariannę i Jana Krzyzińskich, Helenę, Jana, Henryka i Zofię Grudzińskich.

xPrał.

18:30

+ Sylwestra Boreczka - ZWP of. chrześniak Mariusz z rodz.

xLM

18:30

+ Genowefę Bernacką - ZWP of. córka Marianna z rodz.

xEF

Czwartek

20. grudnia

6:45

+ Sylwestra Boreczka - ZWP of. Magdalena i Jarosław Zalechowie z rodz.

xGM

6:45

+ Tadeusza, Justynę i Genowefę.

xLM

6:45

+ ks. Tadeusza Firysiuka - of. dyrekcja, pracownicy i uczniowie Technikum Geodezyjnego w Żelechowie.

xPrał.

6:45

+ Mariana Olechowskiego - greg. 19 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Łucję, Jana, Monikę, Stanisława zm. z rodz. Bichtów, Tadeusza, Władysławę, Józefa zm. z rodz. Sowińskich, Bronisławę, Agnieszkę  i zm. rodz. Kiliszków

xEF

7:30

+ Walentego Polaka.

xPrał.

7:30

Dzięk.-błag. w int. Teresy i Henryka Kiliszków z prośbą o Boże błog. i opiekę MB.

xMCh

18:00

+ Witolda Majsterka - 20 greg.

xAB

Piątek
21. grudnia 

6:45

+ Walentego Polaka - ZWP of. chrześnica Anna

xAB

6:45

+ Jadwigę, Alojzego Lechniów i Barbarę Wawer.

xMCh

6:45

+ Mariana Olechowskiego - greg. 20 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Damiana Władzińskiego (30 dzień) - of. uczest. pogrzebu.

xEF

7:30

+ Sylwestra Boreczka - ZWP of. Michał Mucha z rodz.

xPrał.

7:30

+ Stanisława, Ignacego, Wandę Kamolów, Zenona, Henryka, Wacławę Paplińskich.

xLM

18:00

+ Witolda Majsterka - 21 greg.

xLM

18:00

+ Natalię Lakowską (11r.).

xPrał.

Sobota

22. grudnia

6:45

+ Jana, Mariannę (28r.) zm. z rodz. Sergielów i Wojtasiów.

xMCh

6:45

+ Sylwestra Boreczka.

xEF

6:45

+ Janusza Bernackiego, Jacka i zm. z rodz. Bernackich.

xPrał.

6:45

+ Mariana Olechowskiego - greg. 21 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Witolda Majsterka - 22 greg.

xLM

7:30

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Barbary Kiliszek.

xPrał.

18.00

Przez wstawiennictwo NMP o przywrócenie jedności w małżeństwie (poza parafią)

xRafał

18:00

Dzięk.-błag. w int. Patryka Owczarczyka z racji 18 urodzin z prośbą o potrzebne łaski, Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę MB.

xAB

IV Niedziela adwentu

23. grudnia

7:00

+ Kazimierę, Mieczysława Waldemara, Jana i Katarzynę Dziubaków, Zuzannę i Jana Miszkurków.

xLM

8:45

(of. E. Latuszek)

xPrał.

8:45

+ Mariana Olechowskiego - 22 greg.

xGP

10:00

+ Kazimierza Sochackiego (6r.), Sylwestra i Witolda Kiliszków.

xAB

11:30

+ Jana Michalaka (8r.).

xPrał.

11:30

+ Zygmunta Kłosińskiego (13r.) - of. córki.

xMCh

13:00

Za parafian

xGP

13:00

+ Witolda Majsterka - 23 greg.

xAB

18:00

Dziek.-błag. w int. Andrzeja z racji 60 urodzin oraz Marty z racji 30 urodzin z prośbą o Boże błog. i opiekę MB.

xLM