`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 25 czerwca do 01 lipca 2018r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek
25 czerwca


 

 

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 25 gr.

xGM

7.00

Danutę, Stanisława, Stanisławę, Jana, Aleksandrę, Stefana, Kazimierza

xEF

7.00

+ Andrzeja Ragusa 26. gr. (poza parafią)

xGP

7.30

+Krzysztofa Dzadza – ZWP Marek Zalech z rodziną

xMCh

7.30

Jadwigę Cmiel (30 dz.)

xTO

18.00

+ Helenę Han, Janinę Pleskot, zm. z rodz. Dziubaków i Pleskotów.

xPrał.

18.00

+ Janinę i Jana Zaczków

xLM

Wtorek

26 czerwca    

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 26 gr.

xGM

7.00

+ Andrzeja Ragusa 27. gr. (poza parafią)

xGP

7.00

+ Barbarę Skwarczyńską 30 dz.

xEF

7.30

+ Jerzego Ochnio - of. ZWP Rodzina Siostra

xMCh

7.30

Dz. bł. w 42 r. ślubu Anny i Tadeusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata małżeństwa.

xTO

18.00

+Stanisława Siwka 22r., Kazimierę

xPrał

18.00

+ Wiesława Dziubaka – of. ZWP Rodzina Świtajów.

xLM

Środa
27
czerwca    

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 27 gr.

xGM

7.00

+ Andrzeja Ragusa 28. gr. (poza parafią)

xGP

7.00

+ Ewę Dianę Popiołek 30 dz.

xEF

7.30

Dz. bł. w 13 r. ślubu Małgorzaty i Piotra o potrzebne łaski na dalsze lata małżeństwa i Boże błogosławieństwo dla dzieci.

xPrał

7.30

+ Jerzego Ochnio - of. ZWP Ochnio Marek z Rodziną

xMCh

18.00

Dz. bł. o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Amelki Babik w 10 r. ur.

xTO

18.00

+ Eugenię Kochanowską - of. ZWP Mieszkańcy i Sołtys z Huty  Żelechowskiej ( na urlopie – Ziemia św.)

xLM

Czwartek

28 czerwca

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 28 gr.

xGM

7.00

+ Andrzeja Ragusa 29. gr. (poza parafią)

xGP

7.00

+ Jerzego Ochnio - of. ZWP Rodzina Tomalów

xMCh

7.30

+ Ireneusza Kiliszka (im.)

xPrał

7.30

+ Mariannę Błaszczyk 30 dz.

xTO

18.00

+ Jana, Emilię, Dariusza Celejewskich, Władysława, Salomeę, Halinę Król i Stefana Mikuska

xEF

Piątek
29  czerwca św. App Piotra i Pawła 

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 29 gr.

xGM

7.00

+ Agnieszkę Czub 1 r.

xTO

10.00

+ Czesławę Wróbel 1 r.

xEF

10.00

 

xPrał

10.00

+ Andrzeja Ragusa 30. gr. (poza parafią) (Zakończenie greg.)

xGP

18.00

+ Gabrielę Skwarek, Józefa

xMCh

Sobota

30  czerwca  

7.00

+ Kazimierę i Jerzego Grzyb 30 gr.

xGM

7.00

+ Wiesława Dziubaka, Marlenę i Witolda Szostaków. Eugeniusza i Teresę Smułka

xPrał

7.30

+ Józefa Kosińskiego 12 r., Zofię, Bolesława, Wiesława, Jana, zm. z rodz. Kosińskich. Józefę, Jana, Genowefę, Janinę, Zofię, zm. z rodz. Marciszków

xTO

7.30

Dantis (poza parafią)

xGP

17.00

Ślub: Judyta Bogusz i Tomasz Paziewski

xEF

18.00

Ślub: Sandra Łukasik i Paweł Gradus.

xMCh

Niedziela
01 lipca    

7.00

+ Gabrielę Filipek 3 r.

xEF

7.00

+ Helenę Salwa of. ZWP Rodzina Stanisława Zając z mężem.

xPrał

8.45

O Boże bł. potrzebne łaski i opiekę MB dla dzieci Państwa Piekutów.

xPrał

8.45

Dz. bł. w 45 r. ślubu Teresy i Antoniego Piekut o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla jubilatów - of. dzieci i wnuków

xGP

10.00

Za parafian – Chrzty.

xAB

12.00

Dz. bł. w 20 r. ślubu Maryli i Krzysztofa Kowalskich o potrzebne łaski na dalsze lata małżeństwa i Boże błogosławieństwo dla dzieci

xMCh

12.00

+Janinę, Stanisława, Teresę zr. Celejów Michał Krezman

xGP

18.00

Dz. z prośba o Boże bł. potrzebne łaski i opiekę MB w 18 rocznicę urodzin Dawida Mikuska.

xGM