`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 19 do 25 sierpnia 2019r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

19. sierpnia

7:00

+Janinę Kowalską – of. Janusz Kępka z rodziną

xEF

7:00

+Genowefę Bernacką – ZWP Teresa i Stanisław Dziubak z Woli Żelechowskiej

xPrał.

7:00

+Janinę i Bolesława Koryś, Bogusławę i Władysława Wesołowskich, Helenę i Kazimierza oraz Tadeusza zr. Łubianków (poza parafią)

xAB

18:00

+Mirosławę Dadas 2r. of. dzieci z mężem

xLM

18:00

+Janinę, Bronisława Komosińskich, Józefa i Zofię, Sławomira i Bożenę (poza parafią)

xGP

18:00

+Bogumiłę Dziubak – of. Józef Grzebalski (poza parafią)

xMCh

Wtorek

20. sierpnia

7:00

+Jana Chorosia

xLM

7:00

+Sławomira Miszczaka 8r.

xPrał.

7:00

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xGP

18:00

+Wiesława Majka ZWP rodzina Kowalskich (poza parafią)

xAB

18:00

+Mariannę, Władysława, Jana Stanisława zr. Wojtasiów (poza parafią)

xMCh

18:00

+Bolesława Paziowskiego 10r., Stanisławę zr. Paziowskich, Rutów, Dudzików i Bieńkowskich

xPrał.

18:00

+Halinę Ducką – 30-ty dzień (of. uczestników pogrzebu)

xEF

Środa
21 sierpnia   

7:00

+Władysława Gugałę – ZWP żona Henryka

xEF

7:00

+Leopolda Wryka – ZWP syn Krzysztof z żoną i rodziną

xPrał.

7:00

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xGP

18:00

+Daniela Wojciechowskiego – ZWP mieszkańcy i Sołtys z Huty Żelechowskiej

xLM

18:00

+Witold Pudło – ZWP Kobus Barbara z rodziną (poza parafią)

xAB

18:00

Dz-bł w 9 rocznicę ślubu Adama i Pauliny Sztelmach z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę MBożej (poza parafią)

xMCh

Czwartek

22. sierpnia

7:00

+Eugeniusz Pierścionek – of. Krzysztof Kalinowski z Goniwilka

xPrał.

7:00

Roman Orlicz – ZWP Krzysztof Babik

xLM

7:00

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xGP

18:00

+Teresę Madej – ZWP koleżanki z Zakładu „Simen”

xEF

18:00

+Helenę Wojtasik – ZWP od Strażaków w Żelechowie (poza parafią)

xMCh

18:00

+Witold Pudło – ZWP Cegiełka Anna z rodziną (poza parafią)

xAB

Piątek
23. sierpnia

7:00

+Wiesławę Cichecką 27r. Zdzisława Owczarczyka 28r zr. Cicheckich, Gomółów i Owczarczyków

xEF

7:00

+Jana i Józefę Wałachowskich

xPrał

7:00

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xGP

18:00

+Teresę i Stefana Tomaszek zr. Tomaszków, Zarzyckich i Wiącków.

xLM

18:00

+Witold Pudło – ZWP Pędzierska Kazimiera (poza parafią)

xAB

18:00

Osica

xMCh

Sobota

 24. sierpnia

7:00

+Władysława, Helenę, Stanisława zr. Piątek, Konstancję i Władysława Kiliszek, Janinę i Wacława Żaczek

xPrał.

7:00

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xAB;xMCh;xGP

15:00

Ślub: Wioletta i Daniel

xEF

16:00

Ślub: Żaneta i Bartłomiej

xLM

17:00

Ślub: Anna i Paweł

xEF

18:00

Ślub: Ilona i Łukasz

xLM

Niedziela

25. sierpnia

7:00

+Łucję Galińską 10r., Aleksandrę, Stanisławę, Mieczysława, Józefa, Wiesława zr. Galińskich i Szkudlarków

xEF

8:45

Dz- bł w intencji Agnieszki i Dariusza w 20 rocznicę ślubu o zdrowie i Boże bł. i obfite łaski dla Jubilatów i ich dzieci

xGP

8:45

Dz- bł w intencji Haliny i Czesława Tratkiewiczów w 45 rocznicę ślubu o zdrowie i Boże bł. i obfite łaski dla Jubilatów i ich rodziny

xPrał.

8:45

W intencji Bogu wiadomej (poza parafią)

xAB

10:00

+Kazimierę Skwarek 1r. – of. córka z rodziną

xGP

10:00

+Genowefę Bernacką w 102 r. urodzin zr. Bernackich

xPrał.

12:00

+Teresę Cyrta

xOblat

12:00

Za parafian (poza parafią)

xMCh

18:00

+Jana, Kazimierę, Józefa, Stanisławę zr. Kołodziejków, Wojciecha i Mariannę Wałachowskich

xGM