`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje Mszalne

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

od 17. do 23. czerwca 2019r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek 

17. czerwca

7:00

+ Henryka Trzpila (25r.), Wiktorię, Józefa, Jana, Kazimierę, Kazimierza, Helenę, Stefana, Stanisława, Elżbietę, Katarzynę, Kazimierę zm. z rodz. Chmielewskich, Paplaków i Trzpilów.

xGM

7:00

+ Marię Śledź (10r.).

xPrał.

7:00

+ Wacławę Cybulską (8r.).

xMCh

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 17 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Sławomira Ciołka (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xEF

7:30

+ Władysława Piszcza - ZWP of. rodz. Sągolów.

xPrał.

18:00

+ Przemysława Cybulskiego - of. koleżanki i koledzy z firmy Koper.

xAB

18:00

+ Stanisława (13r.) i wszystkich zm. z rodz. Majsterków

xLM

Wtorek

18. czerwca

7:00

+ Edwarda Leszka - ZWP of. rodz. Papierników.

xGM

7:00

+ Władysława Gugałę - ZWP of. Jadwiga Parzyszek.

xMCh

7:00

+ Helenę Salwa (1r.).

xEF

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 18 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Danutę Ochnio - of. rodz. Tratkiewiczów.

xPrał.

7:30

+ Stanisławę i Stefana Barszczów, Mariannę i Stanisława Wiosków, Tadeusza i Marzenę Władzińskich.

xAB

18:00

Dzięk.-błag. w int. Rafała z racji urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB.

xLM

18:00

+ Władysława Piszcza - ZWP of. rodz. Celińskich.

xPrał.

Środa
19. czerwca   

7:00

+ Janinę Kowalską - ZWP of. sąsiedzi z ul. Lipowej.

xGM

7:00

+ Jana Ryszkowskiego - of. koleżanki i koledzy z pracy córki Danuty.

xEF

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 19 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Bolesława Borka, Stanisława, Mariannę, Aleksandra, Jadwigę,Stefana, Tadeusza, Wandę z rodz. Muchów, Leszkiewiczów i Szczęśniewskich.

xLM

7:30

+ Władysława Piszcza - ZWP of. rodz. Zydlewskich i Długoszków.

xPrał.

7:30

+ Władysława (36r.), Natalię, Annę i Kacpra Wiśniewskich, Zdzisława Wojdę.

xAB

8:15

Zakończenie roku szkolnego.

xAB

16:00

Ślub: Paulina i Rafał

xMCh

18:00

(of. M. Wyzińska)

xPrał.

18:00

+ Zofię, Edwarda, Kazimierza, Barbarę, Franciszkę, Stanisława Kalinowskich.

xMCh

Czwartek

20. czerwca Boże Ciało

7:00

+ Patryka (4r.).

xAB

7:00

+ Janinę Kowalską.

xPrał.

7:00

+ Danutę i Kazimierę Krawczyk.

xMCh

8:45

+ Janinę i Władysława Kruków - z racji imienin.

xLM

8:45

+ Felicję Piekut - greg. 20 (poza parafią).

xGP

8:45

+ Wacława Wieczorkiewicza - of. córka.

xMCh

10:00

+ zm. z rodz. Serwickich i Piekutów: Cecylię, Stanisława, Jadwigę, Ryszarda, Zofię, Stanisława, Józefa i Genowefę.

xPrał.

10:00

Za parafian

xEF

18:00

+ Zofię (16r.), Władysława, Stanisława, Krzysztofa Braumanów, Waldemara Zalecha i zm. z rodz. Kowalczyków.

xGM

18:00

+ Lucynę Domaszczyńską (4r.).

xLM

Piątek
21. czerwca

7:00

+ Andrzeja Leszka (4r.), Krystynę i Henryka i zm. z rodz. Rybitwów.

xLM

7:00

+ Janinę Kowalską - ZWP of. sąsiedzi z ul. Lipowej.

xEF

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 21 (poza parafią).

xGP

7:00

Dz- bł w 18 rocznicę urodzin Michała z prośbą o Boże bł. Potrzebne łaski i opiekę MB

xMCh

7:30

+ Kazimierę (2r.), Jana, Ryszarda, zm. z rodz. Jaskulskich, Władysława, Jana, Karolinę zm. z rodz. Kiliszków.

xGM

18:00

(of. D. Dębińska)

xAB

18:00

+ Edwarda Rodaka (18r.) i rodziców obu stron -  of. dzieci.

xPrał.

Sobota

 22. czerwca

7:00

+ Mariana Matuszewskiego, zm. z rodz. Gugałów i Matuszewskich.

xMCh

7:00

+Danutę Pozorek zr. Pozorek i Rybitwa

xLM

7:00

+ Felicję Piekut - greg. 22 (poza parafią).

xGP

7:30

+ Elżbietę Majewską - of. syn Dariusz.

xGM

7:30

+ Stanisławę, Stefanię, Jana, Irenę zm. z rodz. Piekutów.

xPrał.

7:30

+ Franciszka Grudzińskiego (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xEF

18:00

+ Jana Zatykę (5r.).

xAB

18:00

+ Wiesława Deję (4r).

xPrał.

Niedziela

23. czerwca

7:00

+ Krzysztofa Skwarka (12r.), Józefa, Józefę, Wacława, Jana, Józefę, Aleksandra, Edwarda, Józefa i Tadeusza zm. z rodz. Majsterków i Skwarków.

xPrał.

7:00

+ Stanisława i Janinę Borkowskich, zm. z rodz. Ładów i Borkowskich.

xMCh

8:45

+ Zenona Rodaka, zm. z rodz. Albiniaków i Dyczków - of. Mariusz z rodz.

xMCh

8:45

+ Helenę Han, Janinę Pleskot, zm. z rodz. Pleskotów i Dziubaków.

xGP

8:45

+ Waldemara Paziewskiego (30 dzień) - of. uczestnicy pogrzebu.

xEF

10:00

+ Felicję Piekut - greg. 23

xGP

10:00

Za parafian.

xEF

10:00

Dzięk.-błag. w int. Jerzego Ostałowskiego z racji 50 urodzin z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB dla całej rodziny.

xLM

12:00

Prymicja

xMichał

18:00

O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB dla Katarzyny.

xLM

18:00

+ Mariannę Dziubak (2r.) i Agatę Jaksander (12r.).

xGM