`

Wielka Tajemnica Wiary

Jubileusz 200-lecia urodzin Antoniny Mirskiej Założycielki Sióstr Opatrzności Bożej

Jubileusz 200-lecia urodzin Antoniny Mirskiej  Założycielki Sióstr Opatrzności Bożej


Niedziela Trójcy Świętej to patronalne święto Sióstr Opatrzności Bożej. W tym dniu siostry w sposób szczególny wysławiają Bożą Opatrzność, dziękują za Jej opiekę i troskę oraz odnawiają swoją miłość wspólnie odmawiając formułę ślubów zakonnych. W naszej parafii świętowanie odbyło się w czasie Mszy św. o godz. 11:30. Po Mszy św. dzieci z Koła Misyjnego i scholi Aniołki Maryi zaprezentowały inscenizację o Matce Antoninie Mirskiej i Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej. Dzieci i wierni złożyli siostrom życzenia i zapewnienia o modlitwie i wdzięczności.
Po południu siostry zaprosiły parafian do modlitwy różańcowej przed Najświętszym Sakramentem w intencji Zgromadzenia, nowych powołań i o łaskę beatyfikacji Założycielki.
Kilka słów o niej: urodziła się 28 lipca 1822 r. w Przemyślu w rodzinie Antoniego i Marianny z Jarockich. Na chrzcie otrzymała imię Marcjanna, Antonina to jej imię zakonne. W młodości zaangażowała się w prace w Stowarzyszeniu Pań Dobroczynności św. Wincentego a'Paulo. Wobec narastającej fali prostytucji i braku instytucji o charakterze resocjalizacyjnym dla dziewcząt i kobiet z ulicy, za namową metropolity lwowskiego abpa Łukasza Baranieckiego i przedstawicielki Stowarzyszenia - Jadwigi Sapieżyny, Marcjanna Mirska wyjechała do Francji, by w działającym tam zakładzie wychowawczo-poprawczym zdobyć doświadczenie i przeszczepić je na teren Polski. Po kilku miesiącach wróciła do Lwowa i 8 grudnia 1857 r. złożyła śluby zakonne. W ten sposób zaistniało Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, które już 17 lipca 1867 r. zostało zatwierdzone przez Ojca Św. Piusa IX. Przyjęło duchowość św. Ignacego Loyoli z jego zawołaniem: „Wszystko na większą chwałę Bożą”.

Hasłem życia Matki Mirskiej były słowa: „Nic ponad miłość Chrystusa”. Często powtarzała: „Módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże”. Ogromne zaangażowanie i niezwykła energia Matki miały na celu prowadzić dusze do zbawienia. Zmarła 23 listopada 1905 r.

Obchodząc jubileusz 200-leia jej urodzin modlimy się o łaskę jej beatyfikacji, byśmy umieli tak jak Ona być Opatrznością Bożą dla współczesnego świata.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, naszym Kapłanom i wszystkim Wiernym za dobroć serca i ogromną życzliwość, jakiej doświadczamy na co dzień oraz za modlitwy zanoszone do Boga w naszych intencjach i w intencjach naszego Zgromadzenia.
Zachęcamy, by modlić się za wstawiennictwem Sługi Bożej Antoniny Mirskiej o potrzebne łaski, a jeśli Ktoś dozna cudu za Jej przyczyną, prosimy o informację do sióstr.
 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Matki Antoniny


Boże, najlepszy Ojcze, który w Swojej Opatrzności wybierasz, kogo chcesz i kiedy chcesz, by okazać Swoją miłosierną miłość zagubionym i wątpiącym, wspomnij na dziecięcą ufność i zawierzenie Twojej Służebnicy Antoniny Mirskiej, która z miłości ku Tobie poświęciła się nawracaniu dusz zbłąkanych i zagubionych, i otarła wiele sierocych łez. Użycz jej chwały świętości na ziemi, a nam za jej wstawiennictwem udziel łask..., o które Cię pokornie prosimy. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...