`

Wielka Tajemnica Wiary

Pielgrzymka Dzieci Komunijnych do Niepokalanowa

Pielgrzymka do Niepokalanowa
17 maja 2022 r. uczniowie klas III naszej parafii wyruszyli na pielgrzymkę do  Niepokalanowa, by podziękować za dar I Komunii św. Wybraliśmy Niepokalanów ze względu na to, że w tym dniu Białego Tygodnia zostało zaplanowane oddanie się dzieci Matce Bożej.
Założycielem Niepokalanowa jest święty Maksymilian Kolbe, franciszkanin, który wsławił się przede wszystkim bohaterskim oddaniem życia za jednego ze współwięźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
Program wycieczki obejmował kolejno: oglądanie Misterium Męki Pańskiej i Panoramy Tysiąclecia, następnie Mszę św. w strojach komunijnych w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe, a następnie obiad, modlitwę w kaplicy wieczystej adoracji i zwiedzanie muzeum pożarnictwa. W sąsiednim budynku zobaczyliśmy dwa samochody papieskie, z których święty Jan Paweł II korzystał podczas swoich pobytów w Polsce.
Na terenie sanktuarium znajduje się muzeum poświęcone osobie Maksymiliana Kolbego, po którym oprowadził nas jeden z ojców franciszkanów. Widzieliśmy też celę św. Maksymiliana, pierwszą drewnianą kaplicę i trochę pozostałych po nim pamiątek.
Pielgrzymka wszystkim przyniosła wiele radości. Dzieci nie tylko poszerzyły swoją wiedzę, ale nade wszystko ubogaciły się duchowo.
Organizatorem pielgrzymki był Ksiądz Łukasz Skolimowski, który czuwał nad całością przygotowań do I Komunii św. Opiekunami były Panie Katechetki: Kazimiera Polak – Belowska, Małgorzata Kosyra, Agnieszka Barszcz i Marta Ostałowska oraz s. Łucja.