`

Wielka Tajemnica Wiary

DZIEŃ PAPIESKI 2021 - KONCERT ORGANOWY

10 października w naszej  świątyni wystąpili: prof. dr hab. Wiktor Łyjak – organy, Małgorzata Urbaniak – sopran, Andrzej Wojda – bas, Ryszard Nowaczewski – scenariusz i prowadzenie. Koncert poprzedziła Msza św. z oprawą muzyczną przybyłych artystów. Podczas koncertu zabrzmiały utwory: „Toccata i fuga d-moll" J. S. Bacha, „Preludium, fuga i ciaccona" J. Pachelbela, „Suscepit Israel" J. M. Żebrowskiego, „Stary krzyż", „Ave Maria" G. Cacciniego, „Ave Maria" G. Donizettiego, „Pieśń do Matki Bożej" St. Niwelta, „Głos duszy" A. Ch. Adama, „Ave Verum" K. Jenkinsa, „Walc dla Chopina" St. Niwelta. Wspólnie z publicznością artyści wykonali pieśni: „Czarna Madonna", „Abba Ojcze" i „Barka".


Niedzielny koncert stanowił uroczystą inaugurację pracy instrumentu organowego naszego  kościoła po przeprowadzonym remoncie. Dostojne brzmienie organów oraz dwa wyjątkowe głosy solistów niosły się w nawach świątyni, wzruszając licznie zebranych parafian i gości. Koncert dostarczył słuchaczom wspaniałych duchowych przeżyć. Artyści ukazali wielki kunszt muzyczny, wzbudzając podziw i uznanie.

https://youtu.be/Cgy-rsu-7GU

 

https://youtu.be/8mo4A690vhg

 

https://youtu.be/Pncl8lf7a1Q