`

Wielka Tajemnica Wiary

33 dniowe rekolekcje

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtKiLYXAR7o

 

Życzmy owocnych rekolekcji, które zakończymy 8 grudnia zawierzeniem siebie i naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Najświetszej Maryi Panny.