`

Wielka Tajemnica Wiary

Słowo Biskupa Siedleckiego

                                                                                Słowo

                Biskupa Siedleckiego

                 KAZIMIERZA GURDY

 

Czcigodni Księża Proboszczowie, Księża Wikariusze,

Osoby Życia Konsekrowanego!

Zwracając się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji w Auli Pawła VI, papież Franciszek powiedział: „Minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich
i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

Wiemy, że wyrok dotyczący zakazu tzw. aborcji eugenicznej wydany przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 22 października br. wywołał duże emocje w polskim społeczeństwie. Z jednej strony obserwujemy radość z faktu prawnego poszanowania życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a z drugiej doświadczamy fali agresji i wzburzenia. W ostatnich dniach agresja ta została mocno skierowana w stronę Kościoła Katolickiego; w wielu miejscach w Polsce dokonano licznych profanacji, zakłócano celebrację Mszy Świętej i nabożeństw, na terenach przykościelnych wywołano zamieszki, wobec przedstawicieli Kościoła kierowano wulgaryzmy
i obelżywe słowa, dokonano wielu aktów wandalizmu, dewastacji i zniszczenia mienia.
Nie ominęło to niestety naszej diecezji.

Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoją wdzięczność Księżom Proboszczom, Wikariuszom i Osobom Życia Konsekrowanego za zachowanie spokoju i modlitewną odpowiedź na zaistniałą sytuację, która budzi w nas niepokój i zdziwienie. Pamiętamy, że pozostajemy po stronie Boga, prawdy i człowieka.

Zachęcam, aby Księża wraz ze swoimi wiernymi stawali w obronie Prawa Bożego, praw człowieka i chronili świątynie. Tylko my - osoby wierzące, stanowiące wspólnoty parafialne - możemy obronić te wartości. Naszym orężem jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz różaniec. Zapraszam wszystkich wiernych,  szczególnie Koła Żywego Różańca, grupy modlitewne, ruchy, stowarzyszenia działające na terenie naszej diecezji, a także rodzące się Bractwo Strażnicy Kościoła, którego duchowość oparta jest o wzór życia Błogosławionych Męczenników z Pratulina - do podjęcia modlitwy w intencji ustania zaistniałej sytuacji. Otrzymawszy zaś informację o zagrożeniu budynku świątyni proszę o mobilizację wspólnoty parafialnej, zgromadzenia ich na wspólnej modlitwie a mężczyzn o stanięcie obronie kościoła.

Na czas próby wiary, wierności Chrystusowi i Kościołowi w dniu Patronów Diecezji
św. Szymona Gorliwego i św. Judy Tadeusza z serca błogosławię.

 

 

                                                                                                  BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 911/2020

Siedlce, dnia 28 października 2020 r.