`

Wielka Tajemnica Wiary

Intencje mszalne 25-31 stycznia 2021r.

Intencje w parafii Zwiastowania NMP w Żelechowie

 25-31 stycznia 2021r.

Dzień

Godz.

Treść intencji

Celeb.

Poniedziałek
25 stycznia  2021r.

7:00

+Andrzeja Kiełtykę – ZWP of. Kolegów

xŁS

7:00

+Mariana Owczarczyka – of. Hanna z Córką Kingą

xPrał.

7:00

+Janinę Błażejczyk – ZWP of. Brat Cioteczny Andrzej

xMCh

7:30

+Andrzeja Bieniasa – ZWP of. Hanna i Andrzej Chmielewscy z Rodziną

xEF

7:30

+Stanisławę Grądek – ZWP of. Kiliszek Leokadia z Rodziną

xPrał.

18:00

+Henrykę Stanisławę Szczepaniak – of. Rodzina Dąbrowów

xLM

18:00

+Irenę i Jana Lis

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 25gr. (poza parafią)

xGP

Wtorek

26 stycznia 2021r.

7:00

+Andrzeja Kiełtykę – ZWP of. Ewa i Krzysztof Świtaj z Rodziną

xMCh

7:00

+Cecylię Dziubak – ZWP of. Rodzina Szczepańskich

xLM

7:00

+Stanisławę Dziubak – ZWP of. Koło Gospodyń Wielskich Babiczanki z Babic (poza parafią)

xJarek

7:30

+Zbigniewa Celeja – ZWP of. Rodzina Bernackich i Trzpilów

xEF

7:30

+Zofię Matyska – of. Syn Mariusz z Żoną i Rodziną

xPrał.

18:00

+Aleksandrę Wesołowską – ZWP of. Wnuk Mariusz z Żoną i Rodziną

xŁS

18:00

+Kazimierza ®, Marii i Jana

xPrał.

18:00

+Lucynę Polak – ZWP of. sąsiadka Lidia Kosyra

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 26gr. (poza parafią)

xGP

Środa
27 stycznia  2021r.

7:00

+Irenę Ochnik – ZWP of. Chrześnica Marysia

xLM

7:00

+Mariana Wojtasia – ZWP of. Rodzina Trzpilów i Poredów

xŁS

7:30

+Wiesława Gugałę – of. Rodzina Jodełków

xEF

7:30

+Stanisławę Dziubak – ZWP of. Rodzina Ragus z Goniwilka Starego

xPrał.

18:00

+Zdzisława Wiesława Pieniaka – of. Anna Leszko z Rodziną

xMCh

18:00

+Andrzeja Kiełtykę – ZWP of. Chrześnica Sylwia

xPrał.

18:00

+Ireneusza Kowalczyka – of. Rodz. Szelążków i Sągolów

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 27gr. (poza parafią)

xGP

Czwartek

28 stycznia 2021r.

7:00

+ Felicję zm. zr. Piekutów, zm. zr. Rosów Wiktorię, Jana, Edwarda oraz Urszulę, Janinę, Zygmunta i Witolda

xMCh

7:00

+Mariana Wojtasia – ZWP of. Jadwiga Szczeblewska z Rodziną

xPrał.

7:00

+Stanisławę Dziubak – ZWP of. Koleżanki z pracy SAM

xLM

7:30

+Jadwigę Teresę Wawer – ZWP of. Rodzina Pszczołów i Gralów

xEF

7:30

+Kazimierę, Stefana, Zofię, Wojciecha zr. Koryś, Zofię i Józefa Pietryków

xPrał.

18:00

Dz- bł w intencji księży posługujących w naszej parafii o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

xŁS

18:00

+Reginę i Stanisława Bieńko – of. KRK z Żelechowa Zelatorki Lidii Kiliszek

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 28gr. (poza parafią)

xGP

Piątek
29 stycznia 2021r.
stycznia  2021r.

7:00

+Zr. Borków i Sobiechów, Wiktorię, Władysława, Kazimierza, Teresę, Stanisława, Franciszka, Mariannę, Józefę, Władysława, Aleksandra, Czesława

xLM

7:00

+Mariana Wojtasia – ZWP of. Brat Piotr z Rodziną

xPrał.

7:30

+Genowefę i Bolesława Rodak

xEF

7:30

+Tadeusza Kapczyńskiego – ZWP of. Syn Krzysztof z Rodziną

xMCh

18:00

+Czesława Zbigniewa Maciejca- 30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xŁS

18:00

+Kazimierza Michalczyka – of. Izabela i Norbert Pitoniak

xPrał.

18:00

+Jacka Sergiela 1r.

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 29gr. (poza parafią)

xGP

Sobota
 30 stycznia .2021r

7:00

+Mariannę 5r., Tadeusza zm. zr. Prządków i Dziubaków

xPrał.

7:00

+Stanisławę Dziubak – ZWP of. Rodzina Miszkurków

xEF

7:30

+Krzysztofa Bichtę 7r.

xMCh

7:30

+Mariannę Gałązka – of. Henryka Raciborska

xPrał.

7:30

+Elżbietę i Jana Białeckich – of. Córek z Mężami i Wnukami

xLM

18:00

+Teresę Marciszek – ZWP of. sąsiedzi Córki Elżbiety

xŁS

18:00

+Salomeę, Juliana i Jana Białków, Elżbietę Wolską, Euzebiusza Wawra wsz. zm. zr. Białków i Muchów

xAB

18:00

+Wiesława Mroza 30gr. (poza parafią) (zakończenie)

xGP

Niedziela
   31 stycznia 2021r.

7:00

+Stanisławę Dziubak – 30-ty dzień of. uczestników pogrzebu

xMCh

7:00

W intencji Bogu wiadomej – o Boże Bł. i potrzebne łaski

xPrał.

8:45

+Bolesława Kapczyńskiego – 1greg.

xGP

8:45

+Helenę i Bolesława Świtaj, Emilię i Jana Pędzierskich

xLM

10:00

+Walentego 3r., Władysławę 4r. zm. zr. Polaków i Błażejczyków

xGP

10:00

+Gabrielę Dziubak 12r. i Józefa Dziubaka, zmarłe ich dzieci i zm. zr. Paplaków i Dziubaków

xPrał.

10:00

+Genowefę Grzyb – of. Pracownicy Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku (poza parafią)

xAB

11:30

Dz-Bł w intencji Kacpra Kucharskiego z prośba o Boże Bł. i potrzebne łaski w dorosłym życiu

xMCh

11:30

+Irenę Sobiech, Franciszka i Janinę zm. zr. Białachów

xŁS

13:00

Za Parafian

xLM

18:00

+Zuzannę i Stanisława Bednarczyków, Mieczysława Muchę

xŁS