`

Wielka Tajemnica Wiary

Terminy spotkań i celebracji

W spotkaniach ogólnych i celebracjach uczestniczą wszyscy kandydaci z klas VII i VIII

 

 

15.09. - spotkanie organizacyjne

 

 

28.09. - Celebracja: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

 

20.10. po Mszy o 13:00 - Dary Ducha Świętego

 

 

17.11. po Mszy o 13:00 - Dary mądrości i rozumu

 

 

06.12 godz. 16:30 - Celebracja: liturgia pokutna i sakrament                             spowiedzi św.

W grudniu kandydaci uczestniczą w rekolekcjach parafialnych.

 

 

19.01. po Mszy o 13:00 Dary rady, męstwa i umiejętności.

 

 

29.02. godz. 16:30 - Celebracja

 

 

W marcu zamiast spotkania kandydaci uczestniczą w rekolekcjach parafialnych.

 

 

19.04. po Mszy o 13:00 - Dary pobożności i bojaźni Pańskiej.

 

 

15.05. godz. 16:30 - Celebracja

 

 

Czerwiec - próby liturgiczne i sakrament bierzmowania.