`

Wielka Tajemnica Wiary

Pierwsze soboty miesiąca

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

 

RAZEM Z MARYJĄ RATUJMY ŚWIAT.
JEST TO MOŻLIWE I ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE

WŁĄCZAJĄC SIĘ W NABOŻEŃSTWO RATUJEMY GRZESZNIKÓW PRZED PIEKŁEM
A NARODY OD ZAGŁADY.

,,Widzieliście piekło do którego idą dusze biednych grzeszników,
aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca ”,

Fatima 13.07.1917

,,miej współczucie z sercem Najświętszej Matki otoczonym cierniami”,

,,przynajmniej Ty pociesz Mnie i przekaż, że tym wszystkim, którzy w ciągu pięciu miesięcy, w pierwsze soboty wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą
(po jej przyjęciu wzbudzą intencję wynagradzającą) i będą towarzyszyć przez
15 minut na rozważaniu tajemnic Różańca w intencji zadośćuczynienia Memu Sercu,
w godzinę śmierci obiecuję przyjść ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”

Matka Boża 10.12.1925

,, Córko, jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw przeciw Mojemu Sercu …

  1. bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Sercu

  2. przeciw Dziewictwu Maryi

  3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu

  4. bluźnierstwa, poprzez, które zaszczepia się obojętność i wzgardę, wpajając je również w serca dzieci. Wielokrotnie także - nienawiść wobec Nieskalanej Matki

  5. bluźnierstwa przeciw Jej świętym wizerunkom

,,To prawda córko moja, że jest wiele dusz, które zaczyna to nabożeństwo, lecz mało kto kończy. Ci którzy kończą często mają za cel otrzymanie łask.
Ja jednak wolę tych którzy, odprawiają Pięć Pierwszych Sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Mojej Matki”, Jezus do s. Łucji

Obietnice Matki Bożej przypisane nabożeństwu:

,,Duszom wynagradzającym towarzyszyć będę w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”,

Dusze te będą jak kwiaty postawione przeze Mnie przy Bogu,
do ozdoby Jego tronu”…

Przesłanie to kierowane jest do każdego z nas.
Ratunkiem dla świata jest NIEPOKALANE SERCE MARYI.
Mówiąc o pobożności fatimskiej, nie możemy jej utożsamiać wyłącznie
z 13 dniem miesiąca - od maja do października.
W FATINIE NIEPOKALANA PROSI NADE WSZYSTKO
O NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT.
Istotą fatimskich objawień jest wynagradzanie Niepokalanemu Sercu
Zbawczy plan Boga potrzebuje zaangażowania wielu dusz.

NA KOŃCU MOJE SERCE ZATRYUMFUJE !

 

W kościele Zwiastowania N.M.P. W Żelechowie w pierwsze soboty miesiąca o godz. 7.30 Msza św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, jedna część różańca i piętnastominutowa medytacja. Zapraszamy!