`

Idźcie i głoście wraz z Maryją

Intencje różańcowe

WRZESIEŃ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Intencja parafialna

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, katechetów, nauczycieli, opiekunów rozpoczynających nowy rok szkolny.
 • Za rodziny rozbite i przeżywające trudności o zgodę, miłość i jedność.

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna:

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O miłosierdzie Boże dla całego świata za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny.
 • O wzrost czci i rozkwit modlitwy do Matki Boskiej przez uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym naszych rodzin.

LISTOPAD

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • Za zmarłych członków ŻR i dusze w czyśćcu cierpiące o miłosierdzie Boże.
 • O siły duchowe i fizyczne dla prześladowanych chrześcijan.

 

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna:

Aby osoby starsze wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Parafialna:

 • O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii. (Intencja stała)
 • O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad naszą Ojczyzną. (Intencja stała)
 • O owocne przeżycie Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i Komunii Świętej.
 • Za bezdomnych, samotnych, opuszczonych, aby doznali czynnej pomocy i pociechy.

 

 

.