`

Wielka Tajemnica Wiary

1% na rzecz Caritasu

 

Szczęść Boże!

Parafialny Zespół Caritas nr 13 w Żelechowie, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji oraz koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

Aby zadysponować na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

1. znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o

przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku

publicznego”;

2. wpisać pod odpowiednią pozycją numer  KRS Caritas Diecezji
 

Siedleckiej –0000223111

 

i dopisać cel szczegółowy - PZC 13 w Żelechowie

 

Wszystkim ofiarodawcom składamy Serdeczne Bóg zapłać