`

Wielka Tajemnica Wiary

Kartka wypominkowa

O tych, ktorych kochaliśmy za życia nie zapomnijmy też po śmierci.
Św. Ambroży

Polecamy Pany Bogu i modlitwom Kościola zmarłych:
..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Z tej racji Rodzina zamieszkała............................................................

.............................................................................................................

składa ofiarę...............................................

Ofiarę można przelać na konto parafii